There was a problem loading the comments.

Jak zmienić wyświetlaną nazwę konta użytkownika WordPress?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Możesz zmienić wyświetlaną nazwę swojego konta WordPress, która jest wyświetlana w poście lub komentarzach WordPress bez zmiany nazwy użytkownika WordPress.

1. Zaloguj się do panelu administratora WordPress.
2. W menu pulpitu, najedź kursorem myszy na Użytkownicy (Users), a następnie kliknij Twój profil (Your Profile).

efbd923f4285352b079ea94d2fb2267fd047763e?t=687bd29a4b22de7d98f97b3485ca4c26
3. Znajdź Pseudonim (Nickname) i wprowadź nową nazwę.

25195ffee415932f5a982b3b39326b4bdd807261?t=53ad0716cb27e028c17981a9042a9feb
4 . W opcji Wyświetlaj nazwę publicznie jako (Display name publicly as) wybierz nowo dodany pseudonim z menu rozwijanego.

9b11273d52108a511373480c84023036098c3028?t=0219ec0c3120adc0e18b3568a4a09c4c

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska