There was a problem loading the comments.

Jak zawiesić użytkownika cPanel na koncie WHM?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
  • 2020/11/19 8:03 AM

Jeśli masz konto sprzedawcy WHM, możesz zawiesić użytkownika cPanel na swoim koncie.
1. Zaloguj się do swojego konta WHM.
2. Przejdź do Funkcje konta (Account Functions) >> Zarządzaj zawieszeniem konta (Manage Account Suspension) lub wpisz Zarządzaj kontem (Manage Account) w polu wyszukiwania, a pojawi się opcja.

c1169461bc4c445aaca35601c4659e90e8c9e9f2?t=398b90b4b11c0b2d54692e4fdfa08214
3. W obszarze Wybierz według domeny (Select by Domain) wybierz użytkownika, którego chcesz zawiesić lub jeśli znasz tylko nazwę użytkownika, wybierz użytkownika w obszarze Wybierz według użytkownika z listy rozwijanej.

86745f9a7b7a6977c6edd9644d4e23d76222d341?t=aab28607028aee53326bb8da8fce8beb
4. Jeśli chcesz dodać przyczynę zawieszenia, wpisz przyczynę w polu tekstowym lub pozostaw ją bez zmian , a następnie kliknij przycisk Zawieś (Suspend).

Konto zostanie zawieszone i wyświetli się komunikat o zawieszeniu. Możesz go przeczytać, aby sprawdzić, czy konto jest zawieszone, czy nie.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska