There was a problem loading the comments.

Jak zainstalować wtyczkę w WordPress?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Możesz zainstalować wtyczkę w WordPress na kilka sposobów. Najlepszym sposobem na zainstalowanie wtyczki jest skorzystanie z panelu administracyjnego WordPress, który automatycznie umożliwia instalację wtyczek.

1. Zaloguj się do panelu administratora WordPress.
2. W menu pulpitu, najedź myszą na Wtyczki (Plugins) i kliknij Dodaj nowy (Add New).

a132a7d9f86c273d668c64c8486f8c6ace50ef9f?t=9d226165a16a8b881312eb281fca64e9
3. W polu Wyszukaj wtyczkę (Search Plugin) wprowadź nazwę wtyczki, którą chcesz zainstalować, na przykład Jetpack, i naciśnij klawisz Enter.

ccce31a3b8ed136078a33f0495af25badd488d65?t=3f8258da67e2dac710d247afda819c76
4 . Pojawią się dostępne wtyczki pasujące do słowa kluczowego Jetpack. Kliknij przycisk Instaluj (Install), który pojawia się obok nazwy wtyczki.

70a994c18370798d0e88aadeb0a7d626d8094905?t=96687ae940256fe3983733ded88b54b6

5. Instalacja może zająć kilka minut. Po zakończeniu wyświetli opcję Aktywuj (Activate). Kliknij ją aby aktywować nowo zainstalowaną wtyczkę.

628147e9312b903b0734188a6e793e5ec785cdfc?t=6e981da415f56dcb5a668e7239599fa5

Uwaga: nowo aktywowana wtyczka pojawi się w menu paska bocznego. Jeśli wtyczka wymaga konfiguracji, wyświetli opcję jej ukończenia.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska