There was a problem loading the comments.

Jak założyć nowe konto w WHM?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
  • 2020/11/19 8:01 AM

Aby utworzyć konto cPanel, musisz utworzyć co najmniej jeden pakiet hostingowy z WHM. Możesz łatwo utworzyć pakiet za pomocą opcji Dodaj pakiet w WHM.
1. Zaloguj się do swojego konta WHM.
2. Przejdź do funkcji konta (Account Functions) >> Utwórz nowe konto (Create a New Account) lub wpisz Utwórz nowe konto (Create a New Account) w polu wyszukiwania, a pojawi się opcja. Kliknij na to.

de5f72975bc125c03ef38fe1a93201a1fbe84327?t=5a2965a5fef9a4dfd2762e3e4c1998fc
3. Wprowadź następujące szczegóły w obszarze Informacje o domenie (Domain Information):
Domena (Domain): Nazwa domeny, którą chcesz udostępniać
Nazwa użytkownika (Username): Po wprowadzeniu nazwy domeny kliknij to pole, a zostanie ono automatycznie uzupełnione o Twoją nazwę użytkownika lub inną nazwę użytkownika, której chcesz używać.
Hasło (Password): Wprowadź hasło lub użyj generatora haseł. Skopiuj hasło w bezpieczne miejsce. Będzie to wymagane podczas uzyskiwania dostępu do nowo utworzonego konta.
E-mail: Twój adres e-mail.
Wybierz pakiet (Choose a Package): z menu rozwijanego. Możesz wybrać pakiet. Jeśli żaden pakiet nie jest dostępny, możesz go utworzyć za pomocą opcji Dodaj pakiet.

a57702c81931cd11bc70fb33871818e6c1016154?t=a434b792cda90e4d324bca97a46bc652
W obszarze Ustawienia (Under Settings):
Dostęp CGI (CGI Access): zaznacz tę opcję, aby włączyć dostęp CGI.
Motyw cPanel (cPanel Theme): Możesz zostawić go tak, jak jest lub wybrać motyw, którego chcesz użyć dla swojego konta użytkownika cPanel.
Ustawienia lokalne (Locale): możesz wybrać język dla swojego konta użytkownika cPanel.

8e47d90de43b66a59a4c9707a4299a4dee6838a7?t=756d8d5e41d7536b5e02092737d82e22
W sekcji Ustawienia sprzedawcy (Reseller Settings):
ustaw konto jako konto sprzedawcy (Make the account a reseller one): Pozostaw to niezaznaczone, jeśli nie chcesz udzielać sprzedawcy dostępu do swojego konta cPanel.

W ustawieniach DNS (DNS Settings):
Włącz DKIM na tym koncie (Enable DKIM on this account): jest domyślnie włączone. Zalecamy włączenie tego.
Włącz SPF na tym koncie (Enable SPF on this account): zaznacz tę opcję, aby zapobiec nadużywaniu wysyłania fałszywych wiadomości e-mail w imieniu nazwy Twojej domeny.


2ef3f749217e1a6e1f6bb0b71fa2f1c0ba680a0a?t=5ccfa0c64612904031139189d1ccbc6d

4. Pozostaw wszystkie inne opcje bez zmian. Przewiń w dół do przycisku Utwórz (Create) i kliknij go.

a2d75b54cff6b05d32de97ad32156a44e2e52f7f?t=ecd4806651439cced849349482691163
Twoje konto cPanel zostanie pomyślnie utworzone.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska