There was a problem loading the comments.

Jak utworzyć nowy folder lub pliki w menedżerze plików SiteWorx?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
1. Zaloguj się na swoje konto SiteWorx.
2 . W SiteWorx Menu wybierz opcję Menedżer plików (File Manager).

3bdc1de85a22fff258dcda813856fcddb486dc48?t=8ab32fc99cf779f30981a23bf5994505
3. Przejdź do katalogu, do którego chcesz przesłać pliki. Na przykład, jeśli chcesz przesłać plik do publicznego folderu HTML, musisz najpierw przejść do / html. Po lewej stronie możesz zobaczyć listę katalogów. Kliknij dwukrotnie folder HTML .

0c434022fa309f7617c8253788e11ca7ff6ef2ab?t=9a094e61bd8abe03ef670ddda7cdeb44
4. Kliknij menu Nowy folder (New Folder).
5. W polu Wprowadź nazwę katalogu poniżej (Enter directory name below) wprowadź nazwę folderu, np . Mojfolder . Następnie kliknij przycisk Utwórz (Create) .

8bf055378819ee9c9c52f0688bb48d0f28a176e3?t=573a9c2d808fb7f04a0d3b043b79ad9a
Jak utworzyć nowy plik, taki jak myfile.txt?

1.
Kliknij menu Nowy plik ( New File) .
2. W polu Nazwa pliku (File Name): wprowadź nazwę pliku, np. MyFile.txt (bez cudzysłowów). Następnie kliknij przycisk Zapisz (Save) .

09ad3ee8a1be707f18119f3eb1804e057541db0f?t=ead5e29dbcff7f95bd6c09fa67d191cc

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska