There was a problem loading the comments.

Jak usunąć wiadomość e-mail w Mozilla Thunderbird?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
  • 2020/11/17 3:27 PM

Jeśli chcesz usunąć pocztę e-mail z Mozilla Thunderbird, możesz to łatwo zrobić, ale jeśli używasz protokołu POP, wiadomość e-mail zostanie usunięta tylko z klienta poczty Thunderbird, a wiadomość e-mail pozostanie na serwerze poczty.

Jeśli korzystasz z ustawień IMAP, wiadomość e-mail zostanie usunięta zarówno z klienta poczty Thunderbird, jak i głównego serwera poczty e-mail.

1. Otwórz Mozilla Thunderbird.

7281dfd5a55184be380f96c1ba197426cca2bbaf?t=13a90f9cbdd638327fe1236e25875ea7
2. Otwórz Skrzynkę odbiorczą i kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość e-mail, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń wiadomość (Delete Message).

579cd529cfe79d78f88195288bc1e5e5843e589a?t=08566414bfd892fb2d4db75ad9df7264

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska