There was a problem loading the comments.

Jak usunąć konto użytkownika FTP z cPanel?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
  • 2020/11/18 8:23 AM

Jeśli utworzyłeś zbyt wiele kont użytkowników FTP, a niektóre z nich nie były używane i chcesz usunąć konto FTP, możesz to zrobić, postępując zgodnie z tym samouczkiem.

1. Zaloguj się na swoje konto cPanel.
2. W sekcji Pliki (Files) kliknij ikonę Konta FTP (FTP Accounts).

44a8af77ce9ef30da78af63ed309508fcb7e31be?t=b8810d9225c7026bfc1a0350030bc563
3. Na liście Konta FTP (FTP Accounts) kliknij przycisk Usuń (Delete).

5ace85fbfaaceb1f54b4eba029ebd8510f49018b?t=552e72d7f9a84b7e48bec181a35d3bb9

4. Kliknij przycisk Usuń (Delete), a Twoje konto FTP zostanie usunięte.

Ostrzeżenie: nie używaj opcji Usuń katalog domowy użytkowników (Delete the Users Home Directory). W przeciwnym razie dane na koncie użytkownika FTP również zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać, dopóki nie przywrócisz ich za pomocą kopii zapasowej.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska