There was a problem loading the comments.

Jak umieścić adres IP na czarnej liście, aby odmówić mu dostępu do Twojej witryny?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Katalog można zablokować hasłem, używając opcji cPanel Password Protected Directoryories .

1. Zaloguj się na swoje konto cPanel.
2. W sekcji Bezpieczeństwo (Security) kliknij ikonę blokowania adresów IP (IP Blocker).

f6fa01befbe524d73cd24d51c9a7a2fbd7384e88?t=09d6484b5304823f37580ca4164c3af4

3. W polu Dodaj adres IP lub zakres ( Add an IP or Range) wpisz adres IP, który chcesz zablokować.
4. Kliknij przycisk Dodaj (Add).

5696de365d7d3acebf91a6b400e91b5e50e231bd?t=0e3c05976bca8da18c0361a55c756b7c

Oto przykład:
Pojedynczy adres IP (Single IP Address): 192.168.0.1
Zakres (Range): 192.168.0.1-192.168.0.40
Domniemany zakres (Implied Range): 192.168.0.1-40
Format CIDR (CIDR Format): 192.168.0.1/32
Implikuje (Implies) 10. *. *. * - 192.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska