There was a problem loading the comments.

Jak stworzyć, dodać pakiet w WHM?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
  • 2020/11/19 7:55 AM

Możesz tworzyć predefiniowane pakiety w WHM do celów automatyzacji lub ułatwienia.

1. Zaloguj się do swojego konta WHM.
2. Przejdź do Pakiety (Packages) >> Dodaj pakiet (Add a Package) lub wpisz Dodaj pakiet (Add a Package) w polu wyszukiwania, a pojawi się opcja. Kliknij na to.

c0c4c136a77db7719d69b65b7bb36d74a837ff2d?t=e45c7b3fd151549699582e7233cdb3b0
3. W obszarze Dodaj pakiet (Add a Packag) wprowadź nazwę pakietu i zmień zasoby zgodnie ze swoimi potrzebami.

d83121f53c42c9e332b8bb9f4e6d42010face187?t=8bd0e18fd5c14da7aaa1ccb795bd6b9a
4. W obszarze Ustawienia (Settings) wprowadź następujące szczegóły:
Opcje (Options)-
Dedykowany adres IP (Dedicated IP): wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadać dedykowany adres IP każdemu kontu lub pozostaw to niezaznaczone.
Dostęp do powłoki (Shell Access): Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz przyznać użytkownikowi dostęp SSH. Jednak zalecamy pozostawienie tego niezaznaczonego.
Motyw cPanel (cPanel Theme): Wybierz motyw dla użytkownika.
Lista funkcji (Feature List): Jeśli nie używasz niestandardowej listy funkcji, pozostaw ją tak, jak jest.

cda3433f600af9f40e339c64f365ab2c0c7590f9?t=fb72749df218acfee5558125c4f28ea6

5. Kliknij przycisk Dodaj (Add), a twój nowy pakiet zostanie utworzony.

Gratulacje : Twój nowy pakiet został utworzony. Powtórz kroki od 3 do 5, aby dodać więcej pakietów hostingowych.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska