There was a problem loading the comments.

Jak ręcznie zainstalować wtyczkę w WordPress?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Automatyczna instalacja wtyczki jest łatwa i można ją również zainstalować ręcznie. Będzie to wymagało ręcznego pobrania wtyczki, przesłania jej i aktywacji.

Upewnij się, że pobrałeś już plik zip z wtyczką na pulpit.

1. Zaloguj się do panelu administratora WordPress.
2. W menu pulpitu, najedź myszą na Wtyczki (Plugins) i kliknij Dodaj nowy (Add New).


fdf0977ce6241a9b779bf265921c35460418eb63?t=978e5a5330b5cd856e4f9918833f7a71
3. Kliknij Prześlij wtyczkę (Upload Plugin), a następnie Przeglądaj (Browse). Wybierz plik zip wtyczek, a następnie kliknij Zainstaluj teraz (Install Now).

fb3c10a3b1eb935d0743cfdf7b37ea654e8d9050?t=a2d69bdbb9e9e48bf79fe5debb0a2f79

4. Kliknij Aktywuj wtyczkę (Activate Plugin).

40096ca43e0717ece12362bf508e433c2df60a57?t=888bc3cd5c1ae53beaa083b22e18953c

Uwaga: Nowo aktywowana wtyczka pojawi się w menu paska bocznego. Jeśli wymagana jest konfiguracja wtyczki, pojawi się opcja jej ukończenia.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska