There was a problem loading the comments.

Jak ręcznie zainstalować lub ponownie zainstalować system operacyjny, używając SolusVM do instalacji niestandardowej?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
  • 2020/11/18 1:34 PM

Opcja automatycznej ponownej instalacji SolusVM nie pozwala na modyfikację ani utworzenie partycji niestandardowej, ale można ręcznie zainstalować system operacyjny, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Zaloguj się do Panelu sterowania SolusVM.
2. Jeśli masz wiele VPS, wybierz odpowiedni.

3b791e5b4953976c97ae2c3d8030e46c1fa5e13f?t=7be5a92ee7050acdf10e1899536024b8
3. Przewiń w dół i na karcie Ustawienia (settings) zmień Kolejność rozruchu (Boot Order) na (1) CDROM (2) Dysk twardy ((1) CDROM (2) Hard Disk).

88b7a15db179e14ecec14513972e7d6a7aeae439?t=9db999753d5111fc48d581e144c598ec

4. Teraz kliknij zakładkę CDRom i jeśli CD-ROM jest już zamontowany, kliknij odmontuj, a następnie wybierz swój system operacyjny z listy. Następnie kliknij Mount .


1ac68a5055304c3308754340b11372450b916dd5?t=8f9c6091fb05ff4742b66cb649fc8bb1
5.
Zrestartuj VPS, klikając Reboot , a pojawi się okno potwierdzenia. Następnie kliknij Tak (Yes).


0e0e780b42be585c6242e6b4ea7709aadfd6b754?t=4dc72d1ef58696b3404213148be13f9f
6.
Teraz szybko kliknij VNC bez czekania.

f81b6475a04eae445f4e1749848eb4a9b6fa5721?t=d370fc54d20d17cfae8c06ea03284c8a

7. Otworzy się nowa strona VNC. Kliknij przycisk HTML5 VNC Client SSL lub Java VNC Client .

f51c4b044896255d6b23012bf097fb50d38c66b7?t=6f963b7be36afece7345e5da68717eee

8. Jeśli klikniesz Java VNC Client , pojawi się monit o potwierdzenie. Kliknij OK lub Continue , a wyświetli się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa (Security Warning). Zaakceptuj to i kliknij Uruchom (Run).

54aad90459f359c05bf4446a4bfff3bdd3a85f85?t=48e2c6e9e0b4a9cf28c0c6740a2146b0

9. Większość systemów operacyjnych prosi o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu rozpoczęcia instalacji systemu operacyjnego (press any button to start an OS installation) podczas uruchamiania. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby rozpocząć instalację / ponowną instalację systemu operacyjnego. Może również pokazać opcję, taką jak Zainstaluj system operacyjny lub Przetestuj ten nośnik (Install OS or Test this media). W przypadku instalacji / ponownej instalacji systemu operacyjnego należy wybrać opcję Zainstaluj system operacyjny (Install OS) i nacisnąć przycisk Enter.

26222fd73b1c39a855b906f4e25f17d06f575e59?t=acb23458bf6f4566564997c70f03cfbc
Po rozpoczęciu instalacji, podczas konfigurowania systemu operacyjnego, poprosi Cię o utworzenie partycji, ustawienie haseł root / admin itp.

Po zakończeniu instalacji nie zapomnij ustawić kolejności rozruchu VPS na (1) dysk twardy ( 2) CDROM ((1) Hard Disk (2) CDROM). W przeciwnym razie zrestartuje VPS i uruchomi się w trybie instalacji zamiast w trybie normalnym.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska