There was a problem loading the comments.

Jak edytować lub usunąć rekord w cPanel za pomocą edytora stref DNS?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Możesz edytować lub usuwać rekord z cPanel za pomocą edytora stref DNS cPanel, który umożliwia zarządzanie, usuwanie lub modyfikowanie rekordów DNS.

1. Zaloguj się na swoje konto cPanel. (np. www.example.com/cPanel)
2. W sekcji Domeny (Domains) kliknij ikonę Edytor stref (Zone Editor).

2544828acc94fa00d4751e437566964874eaf9d5?t=a3589b98e4befd7a815c26c67446025d
3. W obszarze Domeny (Domains) pod tekstem Akcje (Actions) można zobaczyć wiele opcji .

788e9ce91086bb542205da53414c514b900ef69a?t=ffecf1073386c06bb595a3f056e5d459

4. Kliknij Zarządzaj (Manage), a rekordy DNS zostaną załadowane na stronę.

047cae8dab8c2cfeb29650a0f5ad858a38b43adb?t=1cd273903cd2374de3a4e836371b694f
5. Znajdź rekord, który chcesz edytować lub usunąć. Jeśli chcesz edytować rekord, kliknij opcję Edytuj (Edit), zmodyfikuj szczegóły i kliknij Zapisz rekord (Save Record). Usunięcie rekordu można wykonać za pomocą opcji Usuń (Delete).

af0f4f48814c3a23578f0abfb6ebc149dda77e03?t=56a2c972a4ff10b968817bcde1f6e2f1

Uwaga: zanim zmiany zaczną obowiązywać może minąć od 12 do 24 godzin.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska