There was a problem loading the comments.

Jak edytować lub usunąć rekord MX w cPanel za pomocą edytora stref DNS?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Możesz edytować lub usuwać rekord MX z cPanel za pomocą edytora stref DNS cPanel, który umożliwia zarządzanie, usuwanie lub modyfikowanie rekordów DNS.

1. Zaloguj się na swoje konto cPanel. (np. www.example.com/cPanel)
2. W sekcji Domeny (Domains) kliknij ikonę Edytor stref (Zone Editor).

2f434c4ca8046779079203e1b8377b15d440a254?t=82c22f9d19d3b5af4743c490c7d48ac2

3. W obszarze Domeny (Domains) pod tekstem Akcje (Actions) można zobaczyć wiele opcji .

9797c54edfeb28ccc8e1d5a4cb9e342a0674c3be?t=9de1cb87ddd44c58edc123b158746ae3

4. Kliknij Zarządzaj (Manage), a rekordy DNS zostaną załadowane na stronę.
5. Znajdź rekord MX, który chcesz edytować lub usunąć. Jeśli chcesz edytować rekord MX, kliknij opcję Edytuj (Edit), zmodyfikuj szczegóły i kliknij Zapisz rekord (Save Record).Usunięcie rekordu można wykonać za pomocą opcji Usuń (Delete).

f723c6eb2a4915a244567fd9a543983c2fd3a76d?t=63884edddf5157b9c597516859379ed5

Uwaga: zanim zmiany zaczną obowiązywać może minąć od 12 do 24 godzin.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska