There was a problem loading the comments.

Jak dodać rekord CNAME w cPanel za pomocą edytora stref DNS?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Rekordy CNAME są nazywane rekordami aliasów, ponieważ odwzorowują alias na jego nazwę kanoniczną. Możesz dodać rekord CNAME za pomocą opcji cPanel Zone Editor.

1. Zaloguj się na swoje konto cPanel. (np. www.example.com/cPanel)
2. W sekcji Domeny (Domains) kliknij ikonę Edytor stref (Zone Editor).

5d0201b7d460e29de2f8c218f259e80802394cc5?t=883134036f5aca3c6d5420417274f0f5
3. W obszarze Domeny (Domains) pod tekstem Akcje (Actions) można zobaczyć wiele opcji .

e4be41e4ed4ee2bb5251000b5be55e3b683c93d8?t=489c75e626e53e57a32614c5984d4d0d
4. Kliknij Rekord CNAME (CNAME Record), a otworzy się małe okno. Proszę podać w nim wymagane dane.

Nazwa (Name): wprowadź nazwę, którą chcesz dodać, na przykład www, a cPanel automatycznie doda nazwę domeny, taką jak www.example.com.
CNAME: wprowadź nazwę domeny.

5eef0eb7a37261058b2555fc4ef93fef99042da8?t=e77092750cf8ad8e5edf5f58ba2c830d

5. Teraz kliknij przycisk Dodaj rekord CNAME (Add a CNAME Record).

Jeśli rekord zostanie dodany pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu.

Uwaga: zanim zmiany zaczną obowiązywać może minąć od 12 do 24 godzin.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska