There was a problem loading the comments.

Jak dodać konto e-mail cPanel na Apple lub iOS?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Możesz dodać konto e-mail cPanel do telefonu komórkowego Apple IOS i móc automatycznie sprawdzać wiadomości e-mail w określonym czasie lub robić to ręcznie. Możesz otrzymać nowe powiadomienie e-mail na swój telefon komórkowy.

1. Otwórz główny ekran swojego Apple Mobile i kliknij ikonę Ustawienia (Settings).

eca9dfb37af3047cc39805f356ef9949027b5925?t=725df86217b88a96f0d26e54aedade82
2. Przewiń w dół i dotknij Hasła i konta (Passwords & Accounts).

9b29956e8f83112b27cbbd1f70f0daad7ae2f810?t=0a52aabb78f2f8017b57fd7f77e530e4
3. Stuknij w Dodaj konto (Add Account).

31d901cb47dfc57821d1aa6796cae21dd9190f0c?t=e7b88281982d70ee1c13165551283199
4. Wybierz opcję Inna (Other).

d4d3aeed8ef74695f85783bed5369bfd320708b2?t=c55a94d19951e7d8d82195ec35b9634a
5. Stuknij w Dodaj konto pocztowe (Add Mail Account).

4bb7c3559c8b8105c1d3ebbe3094dad1f1fe7c29?t=9a86683bb26aee3bbadad5c43bff4090
6. Wprowadź następujące dane:
E-mail: Twój pełny adres e-mail cPanel.
Opis (Description): Dodaj opis, taki jak Konto pomocy (Support Account).

W sekcji Serwer poczty przychodzącej (Outgoing Mail Server) Twoje informacje powinny być następujące:
Nazwa hosta (Hostname): nazwa Twojej domeny, na przykład przyklad.com
Nazwa użytkownika (Username): Twój pełny adres e-mail, taki jak użytkownik@example.com
Hasło: Twoje hasło poczty e-mail.

Serwer poczty wychodzącej:
Nazwa hosta: nazwa Twojej domeny, na przykład example.com
Nazwa użytkownika: Twój pełny adres e-mail, na przykład użytkownik@example.com
Hasło (Password): Twoje hasło poczty e-mail.

53ebe573a6bc3f64698a065114730ae9f201ad42?t=efabfed3fdb2872154c4db4c5d7e8000 Po dodaniu pełnych szczegółów kliknij przycisk Dalej (Next). Weryfikacja danych logowania może zająć kilka minut.

Po pomyślnym dodaniu wiadomości e-mail możesz uzyskać dostęp do nowo dodanego konta e-mail z aplikacji Apple Mail (Apple Mail App).

6a6eac94e9ab74f0ac0931d17f6481d9ae05042e?t=4ba8222fc7654e0649616f0707d78d87

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska