There was a problem loading the comments.

Jak dodać konto e-mail cPanel do telefonu komórkowego z systemem Android?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Możesz dodać konto e-mail cPanel do telefonu komórkowego z systemem Android za pomocą wbudowanej aplikacji e-mail. Nie musisz korzystać z żadnej zewnętrznej aplikacji z Google Play.

1. Otwórz telefon z systemem Android, przesuń palcem w górę (od dołu ekranu do góry). Znajdź ikonę Ustawienia (Settings) i otwórz ją.

15a1d86346faee12924f5c73594dc89f426c2644?t=82d7d265387b5becb34d8d443ce44ff5
2. Przewiń w dół do sekcji Konta (Accounts) i stuknij ją.

b9549a3b95f65dfcbf347842d3a27385a401ce78?t=fd8aa5d0f4ff050c2f92809516c35ce7
3. Stuknij w + Dodaj konto (+ Add account).

f6c12cd7ebda77d84f8033a794abc6aed28e5fcb?t=b22bea17195c8ca9e6331ec3cbed4199
4. Teraz stuknij opcję Osobisty IMAP (Personal IMAP).

dcc944b3ef7907f6c11a773517876536a7407c77?t=f7c0e19e75d347fcf72d5e4bd77fc2b0
5. W sekcji „Dodaj swój adres e-mail” (Add your email address) wprowadź swój pełny adres e-mail, taki jak ty@example.com . Następnie stuknij Dalej (Next) i wprowadź swoje hasło. Stuknij ponownie w przycisk Dalej (Next).

4d3fce6dcaacedcee7f1e84de59ad8cfbfb5d63b?t=7176632750a1d8289e2792a21af09990
6. Przyjrzyj się ustawieniom serwera poczty przychodzącej (Incoming Server Settings) i ustawieniom serwera poczty wychodzącej. Jeśli wszystko wygląda dobrze, kliknij Dalej (Next).

a2c745e959845b894f2ba7f67152c8669accde7d?t=e7b309b501b0312121f7a4a3569fba2d
7. W opcji kont możesz wybrać Częstotliwość synchronizacji poczty e-mail (Email Sync Frequency) i kilka innych opcji. Wybierz go zgodnie ze swoimi potrzebami i naciśnij Dalej (Next).

51905f7b6746b28b75dcd00c0fd74fa0e17c02aa?t=4e979c0ba86e6bc87e8c0e258a499d4a
8. W polu Twoje imię (Your name) wprowadź swoje nazwisko i naciśnij Dalej (Next).

Gratulacje! Teraz za każdym razem, gdy otrzymasz wiadomość e-mail, zostaniesz o tym powiadomiony. Możesz zobaczyć listę kont e-mail z Androida na Ustawienia >> Konta.
d17f251acd4bf1d788e3327a37a2f3c7506d04d7?t=826d08d23a448bb18e1c58d9e3178130 Sprawdź nasze inne samouczki na temat Androida dotyczące ręcznego czytania / sprawdzania wiadomości e-mail lub tworzenia i wysyłania nowej wiadomości.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

Captcha
© Getspace - Polska